• Home
  • Služby
  • Kontrolní činnost, supervize

Kontrolní činnost - supervize staveb

DOZOROVÁ ČINNOST V OBLASTI MaR
(VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ A ELEKTRO)

Dozorová činnost profese "Měření a regulace" v závodě na výrobu biodieselu a glycerínu ve farmaceutické kvalitě

FAME Lovosice

Stavba: Stavba komplexní jednotky výroby  (biodiesel)
Zákazník: Chemoprojekt Praha
Klient: PREOL Lovosice
   
Rozsah části MaR.  
Vstupy / výstupy cca 2500
Řídící systémy fy. Honeywell
Polní instrumentace firem Endress+Hauser, Krohne, Polná, Mapol, Jumo
   
Supervize obnáší činnost zajišťující:  
1. Zabezpečení maximální kvality práce a dodržení parametrů projektové dokumentace.
2. Koordinace postupu prací dodavatelských firem částí: MaR, Elekro, EPS Schrack, GDS, SHZ, VZT.
 
Další činností byla technická podpora při nájezdu technologie MaR.

FAME Lovosice

Stavba anilínové linky v Ostravě

Stavba anilínové linky v Ostravě

Stavba výroby FAME (bionafty) v Ústí nad Labem

 

Stavba výroby FAME (bionafty) v Ústí nad Labem

 

Stavba výroby FAME (bionafty) v Leopoldově

Stavba výroby FAME (bionafty) v Leopoldově

 

pemit cz midddle