248

248
  • Měření teploty - SPECIFIKACE 248
  • Přesnost: 0,2°C ±0,1% dle Pt100
  • Stabilita: ±0,1% z URL po dobu 12 měsíců
  • Výstup: 4-20 mA + HART
  • Teplota okolí: -40°C do +85°C
  • Typy čidel: 2, 3, 4 vodičové připojení dle čidla Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni120, Cu10,
  • Termočlánky, milivoltový vstup (mV), odporový vstup (0hm)
  • Certifikáty: Atex
  • Katalogové listy - pdf248

pemit cz midddle