Technicky zajímavé reference společnosti

 • 2015

  • NET4GAS, s.r.o
  • Hps Lanžhot
  • MND Dambořice
  • Biocel
  • RWE GasStorage
  • Měření tlaku mezikruží
  • Akreditovaná kalibrace instrumentace v prostorách zákazníka
 • 2014

  • NET4GAS, s.r.o.
  • Rekonstrukce obchodního měření zemního plynu HPS Hora svaté Kateřiny
  • Projekt MaR obchodního měření
  • Dodávka a instalace obchodního měření

   

  • Plzeňský Prazdroj, a. s.
  • Měření bilančních průtoků páry
  • Projekt MaR
  • Dodávka, montáž a instalace měřících sestav
 • 2013

  • BIOTECH LignosulfonateHandels-GmbH
  • Technologie redukce sacharidů a linka ultrafiltrace
  • Projekt nové technologie (ŘS, Elektro, MaR)
  • Dodávka ŘS s vizualizací
  • Dodávka a montáž přístrojového vybaveníé
  • Inženýring

   

  • FLAGA SK Daňový sklad Bánovce nad Bebravou
  • Měřící systém množství vydaného a přijatého LPG v daňovém skladu
  • Projekt (MaR)
  • Dodávka a zprovoznění měřícího systému

   

  • AngrenPack - Uzbelistán
  • Řídící systém papírenského stroje projekt, dodávka, najetí na místě.

   

  • NET4GAS, s.r.o.
  • Dodávka a instalace obchodního měření průtoku zemního plynu - vlastní spotřeba
   PZP Háje, PZP Dolní Dunajovice, PZP Tvrdonice
  • Projekt (MaR)
  • Dodávka a zprovoznění měřícího systému
 • 2012

  • NET4GAS, s.r.o.
  • Předávací stanice plynu PSBrumovice II - zhotovení obchodního měření množství plynu a měření kvality plynu.
  • Projekt MaR obchodního měření
  • Dodávka a instalace obchodního měření

   

  • Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
  • Doplnění bilančních a fakturačních měření TE a STV
  • Projekt MaR
  • Dodávka a instalace přístrojové techniky
 • 2011

  • FLAGA SK Daňový sklad Bánovce nad Ondavou
  • Měřící systém množství vydaného a přijatého LPG v daňovém skladu
  • Projekt MaR
  • odávka a zprovoznění měřícího systému

 

pemit cz midddle