IPS 122 2“

ips122
  • Model řady IPS 122 2“ indikátor , tlakový spínač: rozsah: vakuum až 4000 psi g, přesnost 1%FS, procesní připojení: m/f, NPT

pemit cz midddle